Kisah Inspirasi Imam Tirmidzi Yang Boleh Dijadikan Tauladan Buat Penuntut Ilmu Masa Kini

Imam al-Tirmidzi merupakan ilmuan agung dalam bidang ilmu hadith. Beliau merupakan penyusun kitab Jami’ yang terkenal iaitu salah satu daripada 6 kitab hadis utama (Kutub Sittah). Nama lengkap beliau ialah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah bin Musa bin Dahak al-Sulami al-Tirmidzi. Beliau lahir pada pada tahun 209 hijrah. Ketokohan beliau dalam bidang hadis … Continue reading Kisah Inspirasi Imam Tirmidzi Yang Boleh Dijadikan Tauladan Buat Penuntut Ilmu Masa Kini