Pengorbanan Seorang Ibu dalam hidup kita

Hargailah Pengorbanan Seorang Ibu dalam hidup kita. Ibu adalah seorang insan yang sangat berjasa dan banyak berkorban dalam hidup kita. Tanggungjawab seorang ibu sangat berat sejak beliau melahirkan kita ke dunia ini. Demi menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ibu, beliau melakukan banyak pekerjaan di rumah seperti mencuci baju, masak, menyapu dan mop rumah, menjaga kita masih … Continue reading Pengorbanan Seorang Ibu dalam hidup kita