Friday, May 17, 2024
HomeArtikelRevolusi Sektor Pendidikan Melalui Kecerdasan Buatan (AI): Kebaikan dan Keburukan

Revolusi Sektor Pendidikan Melalui Kecerdasan Buatan (AI): Kebaikan dan Keburukan

Penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan telah menjadi trend yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan sedang membentuk semula sektor Pendidikan pada hari ini. Bagi mencapai sistem pendidikan yang terbaik, transformasi digital menjanjikan model operasi dan pendidikan baru serta keupayaan untuk mengubah nilai dan arah strategik sebuah sistem pendidikan. Sekolah yang lebih mahir dalam teknologi semakin menarik pelajar dan menawarkan mereka peluang untuk penghantaran pendidikan yang lebih kondusif.

Walaupun populariti transformasi digital terus berkembang, ia masih belum menjadi norma bagi institusi pendidikan. Perubahan dan penerimaan berlaku dengan cepat disebabkan oleh pandemik COVID-19, tetapi kebanyakan universiti masih dalam proses inovasi. Walau bagaimanapun, semua pentadbiran sektor pendidikan bersedia untuk menerokai dan membuat langkah kecil dalam menggabungkan kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan di kampus serta di dalam bilik darjah. Manfaat yang tidak dapat dipertikaikan yang diberikan oleh kecerdasan buatan pasti membentuk masa depan pengajaran dan pembelajaran dengan limpahan teknologi yang tersedia kepada sekolah dan pelajar hari ini.

Antara kebaikan penggunaan AI dalam pendidikan ialah akses yang mudah terhadap AI. Kecerdasan buatan (AI) membantu dalam mencipta dan meningkatkan alat-alat yang menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih mudah diakses dan inklusif. Aksesibiliti adalah penting bagi pelajar yang mempunyai kecacatan yang mungkin menghadapi kesulitan dalam situasi pembelajaran tradisional, apatah lagi apabila ditawarkan sumber yang kurang semasa pembelajaran jarak jauh.

Perbualan audio, sebagai contoh, tidak menyokong pelajar yang pekak atau yang mempunyai masalah pendengaran. Justeru itu, perisian pengiktirafan pertuturan Kecerdasan Buatan Verbit (Verbit’s Speech Recognotion Software) untuk sekolah dan universiti, yang membantu menukar audio menjadi transkripsi, telah terbukti menjadi alat yang amat berharga bagi mereka yang memerlukan sokongan tambahan.

Selain itu, AI juga menyediakan platform untuk pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menyeronokkan melalui teknologi realiti maya (VR) dan realiti augmentasi (AR). Dengan bantuan VR dan AR, pelajar dapat mengalami pengalaman pembelajaran yang lebih berimmersif. Mereka tidak lagi terikat kepada pembelajaran dalam bilik darjah yang konvensional, tetapi dapat melawat tempat-tempat bersejarah, meneroka konsep sains yang kompleks, atau bahkan berkolaborasi dengan rakan-rakan dalam sesi pembelajaran yang simulasi. Contohnya, pelajar dapat “melawat” Mesir kuno melalui penggunaan VR, di mana mereka dapat berjalan di sekitar Piramid Giza dan mempelajari sejarahnya secara langsung. Mereka juga boleh menggunakan AR untuk memvisualisasikan struktur molekul dalam kimia, membolehkan mereka memahami konsep tersebut dengan lebih baik melalui pengalaman yang praktikal.

Selain menyediakan pengalaman pembelajaran yang interaktif, kebaikan AI dalam pendidikan juga merangkumi peningkatan efisiensi dalam proses pembelajaran serta pengurangan beban kerja pengajar. Dengan bantuan sistem AI yang digunakan untuk menilai tugasan atau mengawal perkembangan pelajar, pengajar dapat menggunakan masa mereka dengan lebih efisien untuk memberikan bimbingan secara langsung kepada pelajar atau memperbaiki strategi pengajaran mereka.

Penerapan AI dalam menilai tugasan pelajar membolehkan proses penilaian menjadi lebih cepat dan objektif. AI dapat menganalisis hasil tugasan dengan cepat dan memberikan maklum balas yang konsisten kepada pelajar tanpa perlu menunggu waktu yang lama seperti yang diperlukan dalam penilaian manual. Ini membantu mengurangkan beban kerja pelajar yang berkaitan dengan tugas-tugas pentaksiran dan memberi mereka lebih banyak masa untuk berinteraksi secara langsung dengan pelajar.

Pengenalan kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan membawa berbagai kebaikan yang mendorong inovasi dan meningkatkan pengalaman pembelajaran. Namun, seperti halnya dengan perkembangan teknologi yang lain, terdapat juga beberapa keburukan yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan AI di dalam pendidikan.

Salah satu keburukan utama penggunaan AI dalam pendidikan adalah potensi untuk meningkatkan jurang digital dan sosial. Dalam konteks ini, pelbagai faktor seperti kedudukan geografi, keadaan ekonomi, dan aksesibiliti infrastruktur teknologi boleh menjadi halangan yang besar dalam menghadirkan manfaat AI kepada semua pelajar.

Dalam masyarakat di mana akses kepada teknologi mungkin tidak merata, pelajar yang tidak mempunyai akses kepada peranti atau sambungan internet yang mencukupi mungkin terpinggir daripada manfaat pembelajaran AI. Ini boleh mengakibatkan pembahagian yang semakin besar antara pelajar yang mampu dan yang tidak mampu, dengan pelajar yang kurang berkemampuan menghadapi lebih banyak cabaran dalam mencapai pendidikan yang berkualiti.

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam konteks pendidikan juga membawa risiko yang penting berkaitan dengan privasi dan keselamatan data. Pengumpulan data dalam konteks pembelajaran AI sering melibatkan pengumpulan maklumat peribadi seperti prestasi akademik, kecenderungan pembelajaran, dan mungkin juga maklumat kesihatan atau keadaan emosi.

Kelemahan dalam perlindungan data ini boleh membawa kepada penyalahgunaan maklumat oleh pihak luar, termasuk peniaga yang mungkin mencari keuntungan daripada profil pelajar atau pihak yang tidak bertanggungjawab yang cuba mengeksplotasi maklumat sensitif untuk tujuan yang tidak bermoral. Apabila data pelajar disimpan dalam talian, ia menjadi sasaran yang mudah bagi penjenayah siber yang cuba merampas atau mengganggu maklumat yang sensitif. Sekiranya maklumat ini jatuh ke tangan yang salah, ia boleh digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan identiti atau pelanggaran privasi yang serius.

Di samping itu, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan juga menimbulkan kebimbangan tentang penggantian peranan guru dengan teknologi. Walaupun AI dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran dan mengurangkan beban kerja guru, terdapat kekhuatiran yang wajar bahawa penggantian pengajaran manusia dengan teknologi boleh mengurangkan hubungan manusiawi antara guru dan pelajar.

Seorang guru tidak hanya berperanan sebagai penyampai maklumat, tetapi juga sebagai mentor, pembimbing, dan sumber inspirasi. Peranan ini tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh AI kerana terdapat unsur-unsur manusiawi yang penting seperti empati, pemahaman, dan hubungan interpersonal yang tidak dapat direplikasi oleh teknologi. Interaksi antara guru dan pelajar adalah aspek penting dalam pembangunan pelajar secara holistik, termasuk pembangunan sosial, emosi, dan nilai-nilai moral.

Secara kesimpulannya, sementara AI menawarkan banyak potensi dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang bermanfaat dan efektif, kita juga perlu mengakui dan mengatasi keburukan yang mungkin timbul daripada penggunaannya. Penting untuk memastikan bahawa AI digunakan dengan bijak dan bertanggungjawab dalam konteks pendidikan untuk memastikan kesan positifnya melebihi kekurangannya.

Penulis: Muhammad Ali An Naqi bin Mohd Sharif, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan , Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).
RELATED ARTICLES

Most Popular