Kadar Zakat Fitrah 2021 Setiap Negeri di Malaysia & Cara Bayar Online

Kadar zakat fitrah bagi negeri-negeri di Malaysia adalah tidak sama dan terdapat kadar yang berbeza berdasarkan jenis beras yang digunakan. Kadar yang berbeza ini memberi peluang kepada pembayar zakat untuk menunaikan kewajipan berzakat berdasarkan kemampuan masing-masing. Dalam pada itu juga, berdasarkan situasi semasa Covid-19 di Malaysia, umat Islam digalakkan membayar zakat melalui transaksi tanpa tunai … Continue reading Kadar Zakat Fitrah 2021 Setiap Negeri di Malaysia & Cara Bayar Online