Saturday, April 13, 2024
HomeArtikelBagaimana Program Keusahawanan Mengubah Pemikiran Pelajar Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Bagaimana Program Keusahawanan Mengubah Pemikiran Pelajar Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Pada era globalisasi ini, kepentingan keusahawanan dalam masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Oleh kerana perkembangan ilmiah secara besar-besaran mulai perlahan dan menjadi faktor pengehad, satu-satunya cara untuk mengekalkan pertumbuhan negara kita hari ini adalah dengan mencari inisiatif baru untuk memasarkan inovasi ke seluruh pelosok dunia.

Malaysia hingga kini masih dianggap sebagai negara membangun dan belum dianggap sebagai rumah kuasa utama dalam ekonomi global walaupun terdapat banyak sumber daya dan kemajuan teknologi kerana ketidakmampuan kita memanfaatkan sepenuhnya kemakmuran sumber yang kita peroleh.

Oleh itu, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah menghasilkan satu kursus yang akan mendidik mahasiswanya untuk menggunakan kedudukan kita yang unik dan dengan itu dapat memperoleh pertumbuhan berterusan buat negara kita.

Sepertimana slogan UTM iaitu “Inovatif, Keusahawanan dan Global”, UTM amat komited untuk mengembangkan kompetensi keusahawanan siswa bagi mendorong pertumbuhan ekosistem keusahawanan di kampus. Pelbagai inisiatif dilakukan melalui penubuhan Pusat Keusahawanan Teknologi UTM (UTMTEC), yang kemudiannya dinamakan semula sebagai Pusat Inovasi & Teknologi Pelajar (UTMXCITE) UTM setelah penggabungannya dengan Pusat Inovasi Pelajar (CSI) pada Oktober 2017.

Salah satu inisiatifnya adalah dengan memperkenalkan dua mata pelajaran yang berkaitan dengan keusahawanan: “Pengenalan Kepada Keusahawanan” dan “Seminar Keusahawanan”. Dua kursus wajib universiti ini bertujuan untuk memberi garis panduan dan mendorong pelajar untuk memantapkan kemahiran keusahawanan mereka.

Kursus 1 kredit ini menyediakan cara menganalisis dan menilai peluang perniagaan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh dari kursus itu sendiri. Pelajar juga diberi pendedahan mengenai masalah dunia nyata dan penyelesaiannya.

Dalam kursus ini, pelajar dapat membuat penyelidikan, mengenali dan mengakses peluang perniagaan.

Dalam pada itu, antara objektif kursus ini ialah;

  1. Berfikir secara analitik dan kritis untuk menentukan kemungkinan konsep perniagaan.
  2. Memperoleh pengalaman langsung dengan menjalankan penyelidikan, mengembangkan, menulis, menilai, mempersembahkan dan mempertahankan segmen rancangan perniagaan.

Bagi menyelesaikan kursus ini, pelajar dikehendaki menggunakan gabungan pelbagai kaedah dan aktiviti. Pelbagai bacaan, tugasan, kajian kes, projek dan latihan digunakan bagi mengumpul atau menerap maklumat yang berkaitan.

Di samping itu, webinar dalam talian oleh profesional dan perbincangan juga disediakan untuk memberi maklumat tambahan serta memperkuat atau meningkatkan kandungan pembelajaran. Melalui perkongsian yang dilakukan oleh penceramah jemputan yang terdiri daripada usahawan dan profesional, dapat memberikan perspektif tambahan kepada pelajar.

Menghadiri webinar dalam talian yang merangkumi banyak aspek keusahawanan dari pelbagai bidang benar-benar memberikan pengetahuan tambahan yang besar mengenai keusahawanan teknologi. Mendengar dan menerima maklumat serta nasihat dari teknopreneur sebenar memberikan pendedahan yang sangat baik tentang dunia nyata kepada pelajar.

Sepanjang sesi pembelajaran, terdapat pelbagai inisiatif keusahawanan yang dianjurkan oleh universiti dengan gandingan UTMXCITE bagi memupuk pemikiran keusahawanan di kalangan pelajar dengan memberi mereka akses kepada sumber daya dan sokongan yang diperlukan untuk menumbuhkan semangat keusahawanan pelajar dan mendorong mereka untuk melibatkan diri dalam aktiviti keusahawanan semasa mereka di universiti.

Pada perspektif kami, penerapan ilmu keusahawanan di dalam kursus ini dapat meningkatkan semangat serta memperluaskan pengetahuan melalui penyertaan dalam aktiviti keusahawanan pilihan kami sendiri.

Dengan cara ini, ia dapat memberikan pendedahan penting kepada pelajar tentang persekitaran dan cabaran yang berlaku dalam dunia perniagaan. Dengan itu, pelajar secara tidak langsung dapat menggilap kemahiran keusahawanan dan insaniah yang mana ia penting bagi mengatasi pelbagai cabaran mendatang dari semasa ke semasa.

Selain itu, pendekatan yang diambil dalam memberi pengalaman praktikal iaitu melalui tugasan kajian kes dan kerja berkumpulan bertindak sebagai peluang untuk memahami secara mendalam mengenai kejayaan sesebuah perniagaan dan mengambil iktibar daripada pengalaman mereka.  Selain itu juga, para pelajar diminta untuk membuat refleksi untuk setiap program yang berkaitan dengan keusahawanan seperti webinar, sesi perbincangan panel dan sebagainya.

Dengan cara ini, para pelajar dapat menilai dan mengambil manfaat daripada setiap sesi serta berkongsi hasil pembelajaran dengan rakan sekumpulan. Pengalaman pembelajaran yang dikongsi ini pasti akan membuahkan hasil untuk sesi pembelajaran utama dan dapat dimanfaatkan dalam perjalanan keusahawanan pelajar.

Pendedahan pendidikan keusahawanan kepada pelajar sebelum mereka bergelar sebagai graduan jelas memberi manfaat serta membantu mereka mengembangkan kemahiran di dunia yang cepat berubah ini.

Keusahawanan bukan hanya untuk perniagaan, tetapi juga bersifat global dan beragam dalam suasana apa pun. Individu yang mempunyai pemikiran keusahawanan global adalah seseorang yang memimpin dengan tujuan, menyelesaikan masalah secara kreatif dan mencipta penyelesaian dengan nilai di semua disiplin ilmu.

Bagi mendorong pelajar untuk tidak hanya berfikir, tetapi juga bertindak secara keusahawanan, pelbagai program dan pertandingan ditawarkan untuk pelajar menunjukkan idea dan kemahiran mereka di luar kuliah. The Sustainable Entrepreneurial Mindset Showcase (SEMS) yang dianjurkan oleh UTMXCITE adalah contoh yang bagus, dibina secara khusus untuk pelajar mengembangkan idea dan menyelesaikan cabaran mengenai Matlamat Pembangunan Lestari (SDG).

Melalui latihan industri dan penyelidikan, pelajar bukan sahaja memperoleh pendedahan dan pengalaman untuk membina projek sebenar yang lengkap, malah menarik dan membuka peluang pekerjaan. Pengalaman ini sangat bernilai kerana dapat diterjemahkan ke dalam kemahiran sebenar yang dicari oleh industri.

Secara keseluruhan, UTM telah menyediakan platform kepada pelajar untuk membuat, berfikir, mencari jalan keluar dan menyelesaikan masalah. Dengan mengintegrasikan Kejuruteraan, Sains Komputer dan Keusahawanan bersama, ia mendorong para pelajar untuk menghasilkan kerja dan projek mereka sehabis baik agar dapat dilihat dan diterima oleh dunia, memperkukuhkan pemikiran keusahawanan pelajar dan memenuhi nilai-nilai teras UTM: Inovatif, Keusahawanan dan Global.

Sekalung penghargaan kepada En. Hairudin bin Abdul Majid, Pensyarah dari Sekolah Komputeran, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor atas segala perkongsian dan bimbingannya sepanjang sesi pengajian. Kumpulan kami yang terdiri daripada lima ahli; Ahmad Zulhakim, Lee Tong Ming, Mohamed Azim, Saharulnizam Hakimy dan Shasither A / L Sandran benar-benar menghargai dedikasi beliau yang tinggi dalam memastikan para pelajar dapat memperoleh hasil pembelajaran dari kursus ini untuk mempersiapkan diri mereka sebagai bakal graduan dan pekerja.

Penulis: Ahmad Zulhakim, Lee Tong Ming, Mohamed Azim, Saharulnizam Hakimy, Shasither A/L Sandran, Sekolah Komputeran, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor.
RELATED ARTICLES

Most Popular